Veenendaal heeft 600 woningen per jaar nodig

ValleiNieuws

Veenendaal heeft 600 woningen per jaar nodig

21 februari 2022 | Nieuws, Persberichten

ChristenUnie Veenendaal presenteert het woonmanifest

Zaterdag 19 februari presenteerde de ChristenUnie in Veenendaal een woonmanifest met 5 concrete punten om de ongelijkheid op de woningmarkt te verminderen. De komende jaren zijn elk jaar minstens 600 nieuwe woningen nodig in Veenendaal. Dat is een flinke opgave. Om dat duidelijk te maken hebben ze tijdelijk 60 verhuisdozen neergezet in het Dragonderpark. Elke verhuisdoos staat voor 10 woningen die nodig zijn het komende jaar. De omvang van het probleem is met slechts 10% al indrukwekkend.

Verhuisdozenactie

Iedereen heeft recht op een goede en duurzame woning; een eigen plek in de Veenendaalse samenleving. De ChristenUnie zet in op groei voor de kansen van starters en jonge gezinnen; voor waardig wonen voor ouderen; voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen. Afgelopen zaterdag is in het Dragonderpark samen met deze ludieke verhuisdozenactie een woonmanifest voor Veenendaal gelanceerd. Er zijn vijf concrete oplossingen gepresenteerd waarmee de ChristenUnie recht wil doen aan iedereen die een woning zoekt in Veenendaal.

  1. Betaalbaar starten: meer kleine woningen in het centrumgebied en de stationslocaties.
  2. Transformatie van plaatsen waar nu fabrieken staan naar plekken waar wonen en werken gecombineerd worden.
  3. Zelfbewoningsplicht: huizen zijn er voor inwoners en niet voor investeerders.
  4. Meer hoogbouw waar dat past bij het karakter van de buurt.
  5. Met Ede, Rhenen en Renswoude in gesprek over groei buiten de gemeentegrenzen, zoals rondom het intercity station Veenendaal-De Klomp en de uitbreiding van Petenbos.

Zelfbewoningsplicht

Raadslid Jonathan van den Heuvel licht toe dat het woonmanifest een actieplan is waarmee de ChristenUnie het verschil wil maken. “Het centrumgebied en de stationslocaties zijn kansrijke gebieden om meer betaalbare woningen te realiseren. Met name jongeren wonen graag op een centrale locatie die goed bereikbaar is met de fiets en het openbaar vervoer. Daarnaast willen wij de fabriekslocaties in het centrum graag transformeren naar plekken voor wonen en werken. Om ervoor te zorgen dat woningen ook echt de voor inwoners zijn, zijn wij voorstander van een zelfbewoningsplicht. Huizen zijn voor inwoners en niet voor investeerders.”

Groenpoort en Ambacht

Veenendaal kan tot 2030 nog zelf huizen bouwen in Groenpoort en bij het Ambacht. Om daarna in de vraag naar woonruimte te voorzien, is groei buiten de gemeentegrenzen nodig. “Wij zien kansen rondom het station Veenendaal-De Klomp en bij Petenbos richting Rhenen. Wij zetten in op een goede samenwerking met de buurgemeenten om te verkennen of deze plekken kansrijk zijn voor woningbouw. Als we in 2030 tot uitvoering willen komen, moeten we daar nú de gesprekken over gaan voeren. In samenwerking komen we verder en kunnen we recht doen.”

De problemen op de woningmarkt zijn groot en het is nodig om scherpe keuzes te maken als het gaat om de schaarse ruimte die Veenendaal nog biedt. Volgens Jonathan van den Heuvel is het nu het moment om de komende vier jaar de goede ideeën te vertalen naar oplossingen die inwoners gaan merken. “Het is onze ambitie dat Veenendaal een groene en duurzame stad is, waarbij iedereen een veilig thuis heeft, en de vijf oplossingen uit het woonmanifest gaan daarbij helpen”.

Meer informatie over onze plannen zijn te lezen in het verkiezingsprogramma in duidelijke taal op veenendaalkiest.nl

Download hier het woonmanifest >

ChristenUnie Veenendaal presenteert het woonmanifest
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Onderwerp