Regio Foodvalley wil goede OV bereikbaarheid

ValleiNieuws

Regio Foodvalley wil goede OV bereikbaarheid

4 juni 2021 | Nieuws, Persberichten

Regio Foodvalley is geschrokken van de voorstellen van vervoersbedrijf Keolis om in 2022 buslijnen in bepaalde gebieden in de regio af te schalen. Regio Foodvalley heeft hierover een brief gestuurd aan Keolis. Keolis heeft een transitieplan opgesteld waaruit blijkt dat grote gebieden van de regio in 2022 mogelijk niet meer bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Regio Foodvalley is een aantrekkelijke regio voor onderwijs, bedrijven en inwoners. Een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer draagt hieraan bij.

Vervoerplan 2022

Keolis verzorgt onder de naam RRReis het regionale openbaar vervoer in een deel van Gelderland. Door het uitbreken van de coronacrisis zijn de reizigersaantallen in de lijnbussen fors gedaald. Omdat het onduidelijk is hoe dit de komende jaren gaat herstellen, heeft Keolis het ‘RRReis Vervoerplan 2022’ opgesteld. In dit plan beschrijft Keolis dat het OV aanzienlijk gaat afschalen. Volgens Keolis zijn maatregelen noodzakelijk om het OV financieel gezond te houden. Het vervoerplan 2022 is door Keolis aan de belanghebbenden voorgelegd voor advies, waaronder de gemeenten in Regio Foodvalley. De regiogemeenten sturen een gezamenlijke reactie aan Keolis én aan de provincie Gelderland als concessieverlener.

Regio Foodvalley heeft begrip voor het afschalen van drukke buslijnen, maar niet voor het verminderen van de OV-dekking van gebieden vanwege het grote maatschappelijk belang. Opnieuw opschalen van lijnen die straks weer succesvol zijn, is in de toekomst makkelijker dan het opnieuw introduceren van opgeheven lijnen.

Transitieplan

Provincie Gelderland maakt een transitieplan om de OV-sector financieel op korte en lange termijn gezond te houden. Elke provincie in Nederland maakt een transitieplan. Dit is een landelijke afspraak en een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit het Rijk. Het transitieplan moet begin juli klaar zijn. Omdat er nog veel onzeker is over de financiële steun vanuit het Rijk in 2022, worden in het transitieplan een minimum- en een worst-case scenario uitgewerkt. Keolis heeft beide scenario’s in haar ‘RRReis Vervoerplan 2022’ opgenomen. De reactie vanuit Regio Foodvalley heeft betrekking op beide scenario’s.

 Sint 2020 Sint 2020

Onderwerp

Laatste nieuws
Aanbiedingen
Alle berichten

Een bericht van de redactie

“Heb jij een tip voor ons? Vul het formulier in!”

Tipformulier

Pin It on Pinterest