Regio Foodvalley presenteert Actieprogramma Wonen 2021-2024

ValleiNieuws

Regio Foodvalley presenteert Actieprogramma Wonen 2021-2024

20 november 2021 | Nieuws, Persberichten

Focus op betaalbare woningen, op wonen en zorg en verduurzamen woningen

Regio Foodvalley zet zich de komende jaren in op het stimuleren van betaalbare woningbouw, meer zorgwoningen en het verduurzamen van bestaande woningen. Dat staat in het recent gepresenteerde Actieprogramma Wonen 2021-2024. Het actieprogramma is erop gericht dat Regio Foodvalley een mooie regio blijft om te wonen en te werken met voldoende en betaalbare woningen. Daarvoor bundelen gemeenten, provincies, corporaties en marktpartijen de krachten.

De samenwerkende partijen zetten zich de komende jaren in voor drie specifieke onderwerpen:

1. Stimuleren van betaalbare woningbouw

Gemeenten, provincies, corporaties en marktpartijen gaan concrete afspraken maken over betaalbare woningbouwprojecten. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken over voldoende sociale huurwoningen en over het betaalbaar houden van goedkope koopwoningen. Ook kijken de regiogemeenten of de regelgeving voor woningbouw beter op elkaar kan worden afgestemd door bijvoorbeeld gelijke prijsgrenzen af te spreken. Daarnaast zoeken gemeenten naar locaties voor tijdelijke woningbouw. Op die manier wordt de meest urgente woningvraag opgevangen.

2. Wonen en zorg

Naar verwachting verdubbelt het aantal ouderen dat in 2030 in Regio Foodvalley woont. Dat vraagt om meer zorgwoningen. Ook voor kwetsbare groepen zijn passende woonlocaties, eventueel met begeleiding, nodig. Inmiddels is een pilot gestart om te zoeken naar locaties die rustig en prikkelarm zijn.

3. Verduurzamen van bestaande woningen

Veel inwoners maken, voor het koken en het verwarmen van de woning, gebruik van gas. Een warmtepomp, zonnepanelen of een aansluiting op het warmtenet dringt de CO2-uitstoot terug. Regio Foodvalley kijkt – samen met het Energieloket – naar financieringsmogelijkheden voor inwoners.

Samenwerking

Het Actieprogramma Wonen 2021-2024 is een vervolg op de Regionale Woonagenda 2.0 2018-2021. Die agenda bestond uit zeven thema’s; het actieprogramma brengt focus aan op drie onderwerpen. Wethouder Harke Dijksterhuis, portefeuillehouder Wonen in Regio Foodvalley: “De woonopgave in onze regio is enorm. De samenwerkende partijen kennen elkaar goed. Met dit nieuwe actieprogramma brengen we nóg meer focus aan in onderwerpen die we ook in regionaal verband kunnen uitvoeren. Zodat onze Regio Foodvalley een fantastische regio blijft om te wonen en te werken met voldoende en betaalbare woningen voor iedereen.”

Regio Foodvalley presenteert Actieprogramma Wonen 2021-2024
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Onderwerp