Programmabegroting 2023-2026: Investeren in Veenendaal in een (financieel) onzekere tijd

ValleiNieuws

Programmabegroting 2023-2026: Investeren in Veenendaal in een (financieel) onzekere tijd

12 oktober 2022 | Nieuws, Persberichten

Het college van Veenendaal heeft op basis van het raadsakkoord “Samen werken in vertrouwen’ een programmabegroting voor 2023 en een meerjarenraming voor 2024-2026 opgesteld. Hierin is speciale aandacht voor de gevolgen van de energiecrisis die inwoners sterk treft in de portemonnee. Daarnaast wordt er weer volop geïnvesteerd in de Veenendaalse voorzieningen en in een gezonde, duurzame, groene, ondernemende, sociale, veilige en bereikbare woon- en leefomgeving.

Energiecrisis

De energiecrisis en oplopende kosten voor levensonderhoud raken ons allemaal. De gemeente wil inwoners helpen die hierdoor in de problemen komen. Er is financiële ruimte gereserveerd om   inwoners te ondersteunen wanneer zij problemen hebben om de hoog oplopende rekeningen te betalen. Belastingtarieven worden alleen trendmatig aangepast en er zijn mogelijkheden om de minst draagkrachtigen (financieel) te ondersteunen en te voorkomen dat zij diep in de schulden komen.

Financiële uitdaging vanaf 2026

Het college presenteert een sluitende begroting, maar verwacht vanaf 2026 een flinke financiële uitdaging.

Wethouder Marco Verloop: “Met het opstellen van de begroting kijken we altijd verder dan alleen het eerstvolgende jaar. Tot 2026 ziet het financiële plaatje van de gemeente er rooskleurig uit. Als college en raad hebben we samen een mooi raadsakkoord gemaakt waarin belangrijke thema’s en ambities staan voor Veenendaal. Gelukkig is er de eerstkomende jaren voldoende geld om die afspraken uit te voeren. Ook vinden we het belangrijk dat we een potje hebben om inwoners te helpen die het in deze tijd financieel extra moeilijk hebben. Wel zien we dat het onzeker is hoe het financiële plaatje van de gemeente er in 2026 en de daaropvolgende jaren uitziet. Dit komt vooral omdat het Rijk de uitkeringen aan gemeenten fors vermindert. We houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Door nu de juiste investeringen te doen in Veenendaal, zorgen we dat we er ook in de jaren na 2026 van kunnen profiteren.”

Behandeling in gemeenteraad Veenendaal

In de raadsvergadering van 3 november 2022 debatteert de gemeenteraad van Veenendaal over de programmabegroting en worden besluiten genomen. In de aanloop daarnaartoe is er op donderdag 20 oktober 2022 gelegenheid om in te spreken tijdens een inspraakavond van de raad. Neem hiervoor contact op met de griffie via griffie@veenendaal.nl.

Extra financiële steun voor ondernemers in Veenendaalse binnenstad Kreelfonds
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Onderwerp