Ontwerp nieuwe brandweerkazerne Veenendaal bekend

ValleiNieuws

Ontwerp nieuwe brandweerkazerne Veenendaal bekend

9 november 2022 | Nieuws, Persberichten

De inzending van Bouwbedrijf Kreeft en BPD l Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is als winnaar uit de bus gekomen. Zij gaan samen de nieuwe brandweerkazerne en woningen bouwen. Maar liefst 90 procent van de inwonersstemmen ging naar deze inzending met een ontwerp door MIES Architectuur. Ook de jury van deskundigen vond dat deze inzending het beste invulling geeft aan de gestelde eisen. Het laatste woord is aan de gemeenteraad. Zij beslist op 24 november of het benodigde budget voor de bouw beschikbaar komt.

Gert-Jan Kats, burgemeester Gemeente Veenendaal: “Ik ben ontzettend blij met dit ontwerp. Het was niet alleen de favoriet van de deskundige jury, maar ook die van onze inwoners. Met deze nieuwe kazerne kunnen we de inzet van onze brandweer in de toekomst veiligstellen. En ook de woningen die er komen zijn hard nodig.”

Brandweerauto’s goed zichtbaar door grote stalling aan Industrielaan

De doorzichtige luifels maken direct duidelijk dat het om een kazerne gaat. Het is daarnaast een moderne, toekomstgerichte en energieneutrale brandweerkazerne. Bijvoorbeeld door het gebruik van hout en circulair staal en het groene dak met zonnepanelen. Het duurzame ontwerp sluit goed aan bij de omgevingsvisie van de gemeente Veenendaal.

Naast de brandweerkazerne komt een gelaagd appartementencomplex

Van drie lagen aan de Ambachtsstraat loopt het gebouw langzaam op naar twaalf bouwlagen richting de Industrielaan. In totaal gaat het om 140 woningen die levensloopbestendig, energiezuinig en betaalbaar zijn. Het parkeren van auto’s en fietsen is onder een parkeerdek. Boven dit dek komt tussen de woningen een groen hof. Hier staat straks ook een kas voor het verbouwen van groenten en het ondernemen van gezamenlijke activiteiten. Daarnaast komt op het dek een replica van de oudeslangentoren. Hierin werden vroeger lange brandslangen opgehangen om te drogen. Rondom de slangentoren kan straks gespeeld worden. De slangentoren zelf krijgt nestelvoorzieningen voor vogels en vleermuizen.

Dirk Jan van den Brink, directeur Bouwbedrijf Kreeft: “We zijn ontzettend blij dat we de nieuwe brandweerkazerne en de woningen mogen bouwen. Om dit in onze eigen regio met lokale partners te mogen doen is een grote eer. De brandweerkazerne is straks een echte eyecatcher. En het brandweerkwartier met de woningen wordt een fijne plek om te wonen.”

Gonny Doornbos, ontwikkelingsmanager bij BPD: “We hebben met veel plezier gewerkt aan deplannen voor de verandering van de oude brandweerkazerne naar dit nieuwe, gemengde gebied. Actuele en belangrijke thema’s als energiezuinigheid, klimaatadaptatie en betaalbaarheid spelen de hoofdrol in het plan.”

Als de gemeenteraad budget beschikbaar stelt kunnen we aan de slag

Een eerste stap is het aanpassen van het bestemmingsplan. Ook starten we de voorbereidingen voor de sloop en nieuwbouw van de kazerne. Naar verwachting wordt de oude kazerne in 2024 gesloopt. De brandweer gaat dan tijdelijk naar het oude pand van de gemeentewerf aan de Nijverheidslaan. Op deze manier kan de brandweer zijn werk blijven doen. Als de nieuwe brandweerkazerne gereed is, slopen we de oude gemeentewerf. Daarna start de woningbouw in 2025.

 

Ontwerp nieuwe brandweerkazerne Veenendaal bekend
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Onderwerp