Natuurinclusief boeren op Edese pachtgronden

ValleiNieuws

Natuurinclusief boeren op Edese pachtgronden

31 januari 2023 | Nieuws, Persberichten

Pachtgronden van de gemeente Ede worden natuurinclusief beheerd door Edese boeren. Dat is de uitkomst van een openbare inschrijving. In totaal 17 boeren pachten de komende zes jaar in totaal 61 hectare landbouwgrond die de gemeente in eigendom heeft.

Korting

De voorbije twee jaar sloot de gemeente al intentieovereenkomsten voor natuurinclusief beheer met pachters. De gemeente heeft de pachtgronden begin dit jaar opnieuw uitgegeven. Natuurinclusief beheer was een belangrijk aandachtspunt bij de inschrijving. Hoe meer maatregelen een boer doorvoert, hoe hoger zijn inschrijving scoorde. Een boer die natuurinclusieve maatregelen neemt krijgt ook korting op de pachtprijs. Natuurinclusief werken vraagt langdurig investeren van de boer in de gronden, daarom worden de gronden voor 6 jaar uitgegeven.

Natuurinclusief

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, en heeft een positief effect op de biodiversiteit. De gemeente heeft voorwaarden gesteld die voor ieder perceel gelden, zoals bijvoorbeeld een verbod op het gebruik van kunstmest en chemische gewasbescherming. Daarnaast konden boeren kiezen uit een serie andere maatregelen, zoals: niet ploegen, meerjarige gewasrotatie en gebruik van stikstofbindende gewassen.

Wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,De landbouw in onze regio zal de komende jaren veranderen. Meer natuurinclusief werken hoort daarbij. We vinden het belangrijk om dat op onze eigen gronden te gaan doen. Daar waren we al mee begonnen en we zetten nu weer nieuwe stappen. Het is een leerproces. We gaan de komende jaren met onze pachters in de praktijk uitvinden welke maatregelen goed werken.’’

Lastige afweging

De aanleiding voor de openbare inschrijving was een uitspraak van de Hoge Raad, die het overheden verbiedt om pachtgronden 1 op 1 te gunnen. Wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,Dat leidde tot de moeilijke situatie dat boeren inschreven op gronden die soms al decennia door een collega werden gepacht. Dat is voor veel boeren een lastige afweging geweest. Sommigen hebben we ook moeten teleurstellen, omdat zij geen of minder pachtgrond kunnen beheren. De andere kant van het verhaal is wel dat iedere belangstellende nu de kans heeft gehad om mee te dingen naar deze schaarse gronden.’’

Natuurinclusief boeren op Edese pachtgronden
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Onderwerp