Meer ruimte voor terrassen in binnenstad Veenendaal

ValleiNieuws

Meer ruimte voor terrassen in binnenstad Veenendaal

1 juli 2022 | Nieuws, Persberichten

Na twee jaar ‘coronaterrassen’ heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de terrasruimte in het centrum tegen het licht te houden. De uitkomst hiervan is dat er op diverse plekken structureel meer terrasruimte beschikbaar blijft. Het doel is om Veenendaal bruisend, veilig en leefbaar te houden.

Als gevolg van de coronacrisis de afgelopen twee jaar, is het college de horecaondernemers tegemoetgekomen door hen de mogelijkheid te bieden hun terras te verruimen. De verruiming van de terrassen heeft aanleiding gegeven om de oude situatie tegen het licht te houden. De Veense horecaondernemers hebben gezamenlijk een aanvraag ingediend om (zo veel als mogelijk) de huidige terrasverruiming te behouden. Ook de horecaondernemers aan het Stadsstrand hebben een aanvraag ingediend om de indeling van de terrasruimte aan te passen. Het college heeft het terrassenbeleid nu aangepast aan de hand van de terraszonekaart. Er is daarmee een besluit genomen om een afgeslankte vorm van de huidige ruime terrassenindeling vast te stellen. De indeling van de terrasruimte op het Stadsstrand wordt ook aangepast. Op sommige plekken is het niet mogelijk om de extra ruimte te handhaven en is er gekozen voor een afgeslankte vorm, of dient het terras helemaal terug te gaan naar de oude situatie.

Bruisend, veilig en leefbaar

Wethouder binnenstad Dylan Lochtenberg: “We willen in Veenendaal een bruisend en leefbaar centrum houden, waarbij we rekening houden met toegankelijkheid en (verkeers)veiligheid”.

Op de J.G. Sandbrinkstraat wordt de terrasruimte gelaten zoals die nu is. “We merkten dat de uitbreiding van de terrassen op de Sandbrinkstraat voor veel levendigheid zorgt, dat willen we graag behouden, maar het moet wel veilig zijn”. Er wordt namelijk wel een risico genomen vanwege de smalle doorgang. Daarom wordt er een beroep gedaan op zowel ondernemers als bezoekers om dit stukje Veenendaal veilig te houden. Ook zal de gemeente steviger gaan handhaven op scooters die daar (te) hard rijden. Na één jaar wordt de situatie geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Meer ruimte voor terrassen in binnenstad Veenendaal
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Onderwerp