Informateur adviseert gemeenteraad Veenendaal akkoord op hoofdlijnen

ValleiNieuws

Informateur adviseert gemeenteraad Veenendaal akkoord op hoofdlijnen

14 april 2022 | Nieuws, Persberichten

Het advies van de informateur is om het formatieproces te starten met een open gesprek met de samenleving en de gemeenteraad. Ook adviseert de informateur met ProVeenendaal, ChristenUnie, SGP en VVD de formatiegesprekken in te gaan om te komen tot een akkoord op hoofdlijnen. Informateur Klaas Tigelaar heeft op woensdag 13 april zijn rapportage en bevindingen gedeeld in een openbare bijeenkomst.

De afgelopen drie weken heeft Klaas Tigelaar gesprekken gevoerd met alle politieke partijen in de gemeenteraad van Veenendaal.

Politieke partijen Veenendaal

De informateur stelt in zijn advies voor dat ProVeenendaal, ChristenUnie, SGP en VVD met elkaar in gesprek gaan. Hij adviseert de partijen om te komen tot een akkoord op hoofdlijnen.

Klaas Tigelaar: “Er liggen vier uitgangspunten ten grondslag aan dit voorstel. Een stabiele en realistische coalitie. Programmatische verbinding en een gemeenschappelijke visie op besturen. Een coalitie die recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. En voldoende mate van vertrouwen tussen de partijen”.

Open gesprek

De informateur adviseert ook om het proces te starten met een open gesprek. “Alle partijen hebben aangeven dat er behoefte is aan een akkoord op hoofdlijnen, met optimaal ruimte voor een open debat en voldoende inbreng vanuit de samenleving en de gemeenteraad. Met participatie aan het begin van het formatieproces, kan inbreng geleverd worden op de onderwerpen en ambities die een plek moeten krijgen in het akkoord. Een dialoog met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties zorgt voor verbinding en betrokkenheid”.

Manier van besturen in Veenendaal

De bestuursstijl komt nadrukkelijk aan de orde in de aanbevelingen. “Ik adviseer de partijen om vast te leggen op welke wijze de gemeenteraad en het college Veenendaal gaan besturen. Belangrijke elementen daarin zijn duidelijke afspraken over burgerparticipatie en wijkgericht werken. En ook de wijze van werken van de ambtelijke organisatie moet optimaal aansluiten bij de bestuursstijl. Zo weten inwoners, organisaties en ondernemers hoe het gemeentebestuur met hen omgaat”.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De informateur heeft ook nog een advies voor het gemeentebestuur. “Werk in de komende bestuursperiode vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid als gemeentebestuur en denk niet vanuit de verhouding coalitie versus oppositie. Denk ook niet in gescheiden werelden van college en raad. Er zijn wel verschillende verantwoordelijkheden, maar er is één gezamenlijk belang: de inwoners van Veenendaal”.

Klaas Tigelaar aan de slag als informateur in Veenendaal
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Onderwerp