Gemeente Veenendaal koopt voormalig terrein TN Europe BV

ValleiNieuws

Gemeente Veenendaal koopt voormalig terrein TN Europe BV

16 november 2022 | Nieuws, Persberichten

TN Europe BV gaat een groot deel van haar activiteiten in Veenendaal staken. Gemeente Veenendaal heeft nu, na vestiging van voorkeursrecht, het terrein met gebouwen aan de Smalle Zijde 1B gekocht voor 16,2 miljoen. Dit biedt mogelijkheden om het gebied ten oosten van de meubelboulevard duurzaam te ontwikkelen tot een locatie waar een mix van bedrijven zich kan vestigen. In Veenendaal is namelijk grote behoefte aan nieuwe of vervangende kleinschalige bedrijfsruimten. Deze ontwikkeling draagt indirect ook bij aan de verandering van het Ambacht ten westen van de Groeneveldselaan naar een woonwijk.

Engbert Stroobosscher, wethouder gemeente Veenendaal: “Ik ben ontzettend blij met de aankoop van het terrein. Dit biedt ons mogelijkheden om in het Ambacht vestigingsruimte voor nieuwe bedrijven te creëren. Omdat we dit stuk grond nu zelf in eigendom hebben, kunnen we regie voeren over toekomstige ontwikkelingen in en om dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke verdichting, verduurzaming en de verlaging van de milieucategorie.”

Het terrein heeft een oppervlakte van 5,5 hectare

TN Europe BV blijft met een bedrijfsonderdeel op de locatie aanwezig. Hiervoor huren zij voor een periode van 10 jaar 13.000 m2 terug van de gemeente. Voor de rest van het terrein gaat de gemeente een ontwikkelingsplan maken. Hierin staat hoe het gebied eruit komt te zien en onder welke voorwaarden bedrijven zich hier mogen vestigen. De gemeente gaat dan eerst de gebouwen slopen en de grond saneren. Daarvoor is een bedrag gereserveerd in de koopsom. Daarna wordt de grond in percelen te koop aangeboden aan bedrijven met een milieucategorie van maximaal 3.2. Zij mogen hier vervolgens hun bedrijf bouwen. Met de verkoop van de grond kan de gemeente de forse aankoopprijs van het terrein terugverdienen.

Het westen van het Ambacht verandert langzaamaan naar een woonwijk

Het aangekochte terrein vormt een veilige buffer tussen de bedrijven aan de oostkant van de Groeneveldselaan en de toekomstige woningbouw aan de westkant. Hier is ruimte voor ongeveer 1.500 woningen. De komende tien tot twintig jaar gaat deze wijk langzaamaan veranderen naar een groene, fijne en complete woonwijk. Ook hier is dan nog ruimte voor kleine bedrijven. De gemeente werkt nauw samen met de ondernemers, grondeigenaren, ontwikkelaars en bewoners in het Ambacht aan de transformatie van het gebied.

Gemeente Veenendaal koopt voormalig terrein TN Europe BV
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Onderwerp