Feestelijke start aanleg Turfweide Veenendaal

ValleiNieuws

Feestelijke start aanleg Turfweide Veenendaal

14 april 2022 | Nieuws, Persberichten

Dinsdag 12 april zijn de overeenkomsten tussen de gemeente, stichting Turfweide, Ingenious Tomorrow en de Van Ginkel Groep getekend. En meteen gingen de batsen en de graafmachine symbolisch de grond in. Een prachtige,zonnige dag om met de aanleg van het nieuwe natuurgebied de Turfweide aan de Slaperdijk te beginnen.

Natuurgebied met cultuur-historische waarde voor Veenendaal

Turfweide geeft het historisch belang van Veenendaal en onze gezamenlijke grond letterlijk en figuurlijk op een artistieke en ecologische manier weer. Dit nieuwe natuurgebied bestaat straks uit slootjes, weiden, droog en nat grasland. Het type landschap dat het oude Veenendaal kende ten tijde van de turfafgraving. Hiermee levert de Turfweide naast een cultuurhistorische bijdrage ook een bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit, waterbuffering en verscheidenheid aan Flora en Fauna. Dit stukje natuurgebied komt daarom tot stand in nauw overleg met het Waterschap Vallei en Veluwe.

Initiatief vanuit de samenleving

Turfweide is een initiatief vanuit de samenleving. Typisch voor de identiteit van Veenendaal is nijverheid, samenleven en beleven. In de planuitwerking, uitvoering en het beheer zijn de buurt en verschillende lokale partners betrokken. “Mooi om te zien dat zoveel Veense partijen zich inzetten om van de Turfweide een mooie plek te maken én om dat ook samen zo te houden!” -Engbert Stroobosscher, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling

Buurtbewoners intensief en nauw betrokken

De omwonenden spelen een prominente rol in de gehele planvorming en uitwerking van het ontwerp. De gemeente en wethouder Stroobosscher ontvingen gisteren complimenten van Rien van der Veen van Buurtbelang Slaperdijk voor de buurtparticipatie. “In eerste instantie is er een natuurlijke weerstand tegen verandering. Na een stevig gesprek tussen de gemeente en de bewoners, was de weg vrij voor meedenken en meepraten over de Turfweide. We hebben als omwonenden gestemd en een 2/3 meerderheid was voor de plannen. We kijken terug op een mooi democratisch proces, waarbij wij echt betrokken zijn en zullen blijven.” -Rien van der Veen, Buurtbelang Slaperdijk

Voor de zomer maakt de Van Ginkel Groep de bodem klaar voor de inrichting van de Turfweide. In oktober worden er bomen geplant en grassen ingezaaid. Waaromwonenden niet kunnen wachten tot de Turfweide aangelegd is, is de verwachting dat alle Veenendalers straks trots zullen zijn op dit mooie, historische natuurgebied.

Feestelijke start aanleg Turfweide Veenendaal
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Onderwerp