Definitieve vergunning voor zonneveld Schampsteeg Ede

ValleiNieuws

Definitieve vergunning voor zonneveld Schampsteeg Ede

8 september 2022 | Nieuws, Persberichten

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de definitieve vergunning voor een zonneveld aan de Schampsteeg in Ede. Het gaat om een middelgroot zonneveld met een netto-oppervlakte van 2,0 hectare.

Ter inzage

De vergunning wordt woensdag 21 september officieel gepubliceerd in het huis aan huis blad Ede Stad en het Gemeenteblad. Daarnaast is de vergunning digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl De vergunning ligt zes weken ter inzage. Iedereen die dat wil kan reageren op het plan, door het indienen van een zogenaamd beroepsschrift. De ingediende beroepschriften worden binnen 6 maanden door de Rechtbank behandeld. Ook is daarna nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State. Wanneer er geen beroepschriften zijn, dan wordt de vergunning onherroepelijk en kan de bouw van het zonneveld starten.

Belangen afwegen

Wethouder Arnold Versteeg: “Het plan voor het zonneveld aan de Schampsteeg voldoet aan alle regels die de gemeente voor het realiseren van een dergelijk zonneveld heeft opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in de ‘Wind- en zonnewijzer’. Deze maakte het mogelijk om zorgvuldig belangen af te wegen. Het gaat om het opwekken van hernieuwbare energie, om in 2050 energieneutraal te zijn. Het zonneveld aan de Schampsteeg levert een bijdrage om deze doelstelling te halen. Wel is het zo dat we zonnepanelen het liefst op daken en restgronden zien liggen. Vooral op bedrijfsdaken zijn er nog volop kansen, die we kunnen verzilveren.”

Definitieve vergunning voor zonneveld Schampsteeg Ede
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Onderwerp