Concept begroting Gemeente Ede 2023-2026

ValleiNieuws

Concept begroting Gemeente Ede 2023-2026

30 september 2022 | Nieuws, Persberichten

Forse investeringen in groeiend Ede

“Het was niet eenvoudig om in deze tijd een begroting op te stellen. Er is veel onzekerheid waar we rekening mee moesten houden, zoals de hoge inflatie en de stijgende kosten voor energie en bouwen. We leven in een tijd waarin driemaal per dag een maaltijd en een warme douche niet meer vanzelfsprekend is. Gelukkig staan we er financieel goed voor en hebben we in onze begroting extra ruimte kunnen opnemen om onze inwoners hierbij te ondersteunen”, aldus wethouder financiën Leon Meijer.

Begroting

De begroting is de eerste begroting na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Deze begroting vertaalt het nieuwe bestuursakkoord naar acties en middelen. Daarnaast wordt verder gewerkt aan lopende programma’s en actuele, grote landelijke thema’s:

  • Investeringen in nieuwe woningbouwplannen door het creëren van een woningbouwfonds. Hiermee kunnen sneller en meer sociale woningen gebouwd worden.
  • Er wordt geld vrij gemaakt om inwoners te helpen die door de inflatie en stijgende kosten voor levensonderhoud in de knel komen. Door het instellen van een noodfonds kunnen maatregelen genomen worden om deze huishoudens te ondersteunen in hun bestaanszekerheid.
  • Werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied met perspectief voor ondernemers, inwoners en boeren. Dit gebeurt via drie programma’s; robuuste natuurversterking, landbouwtransitie en inclusieve ruimtelijke inrichting.

Wethouder financiën Leon Meijer: “Met deze begroting is de basis gelegd voor de komende vier jaar. Ik kijk ernaar uit om samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties verder te bouwen aan de toekomst van Ede.”

In de buurt

Naast de grote thema’s wordt er geld beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de directe omgeving van de inwoners. Zo wordt gewerkt aan de achterstand van het beheer van de openbare ruimte en worden verschillende maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te vergroten. Om de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren, worden middelen vrijgemaakt voor de aanpak van ondermijning.

Hoe verder?

De begroting is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In oktober en november bespreekt de gemeenteraad de begroting tijdens de raadsvergadering, zij neemt op 10 november een besluit over de begroting.

Concept begroting Gemeente Ede 2023-2026
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Onderwerp