College Veenendaal wil geen Edese windmolens bij de gemeentegrens

ValleiNieuws

College Veenendaal wil geen Edese windmolens bij de gemeentegrens

30 maart 2022 | Nieuws, Persberichten

Afgelopen zomer is er een eerste inventarisatie naar geschikte locaties voor windenergie in Ede gedaan. Daar kwamen tien locaties uit waar windmolens eventueel mogelijk zijn. Deze locaties liggen in het zogenaamde Energiecluster A12/A30. Uit het vervolgonderzoek, dat de afgelopen maanden is gedaan, blijkt dat er in totaal negentien geschikte locaties zijn om windmolens te plaatsen. “Hoewel Ede ons laat weten dat dit niet wil zeggen dat op al deze locaties ook daadwerkelijk windmolens geplaatst gaan worden, zijn wij hier wel van geschrokken”, geeft wethouder Verloop aan. Minstens vier van de zoeklocaties in Ede bevinden zich op locaties die ongunstig zijn gepositioneerd voor vooral Veenendaal-oost. “Ik heb mijn collega in Ede al gemeld dat onze gemeente er alles aan zal doen om een windmolen op die locaties te voorkomen. ”

Het onderzoek

Hoe kan het dat er eerst tien zoeklocaties werden gevonden en na een tweede onderzoek men tot negentien mogelijke locaties komt? Daarop geeft de gemeente Ede het volgende antwoord: “In het tweede onderzoek, de Alternatievenontwikkeling,is specifieker gekeken naar afstanden vanaf de mogelijke windmolens tot objecten. Ook is nauwkeuriger nagegaan of en hoe kwetsbaar verschillende objecten zijn. Dit leidt er toe dat voor mogelijke windmolens van 120 meter ashoogte meer zoekgebieden zijn gevonden dan in het eerste onderzoek, de quick scan. Ook blijkt dat voor de hoogst mogelijke windmolen van 160 meter (tiphoogte 240 m) de meeste zoekgebieden niet geschikt zijn.

Wat doet de gemeente Veenendaal?

Op aandringen van de gemeente Veenendaal vindt communicatie over de plannen van de gemeente Ede plaats in een straal van 2,4 kilometer (berekend op de maximale tiphoogte) rond de zoeklocaties. Daarnaast publiceert de gemeente Veenendaal alle informatie over de ontwikkelingen rond windenergie in Ede op de website www.duurzaamveenendaal.nl, de gemeentepagina in De Rijnpost en de Facebookpagina’s van de betrokken wijkmanagers. Het college zal haar reactie op de windmolens ook via een brief duidelijk maken aan de gemeente Ede en een gesprek arrangeren tussen beide colleges.

De gemeente Veenendaal wil ruime afstandsnormen tussen windmolens en (toekomstige) woonwijken om potentiële gezondheidsschade te voorkomen. Bij voorkeur een afstand van tien keer de tiphoogte. Gemeente Veenendaal brengt dit in bij de verschillende overleggen die er zijn met Ede. Ook heeft de gemeente Ede ons laten weten dat in het participatieproces van het energiecluster A12/A30 geen onderscheid wordt gemaakt tussen inwoners van beide gemeenten.

Proces en meer informatie

Op basis van alle nog uit te voeren onderzoeken neemt de gemeenteraad van Ede naar verwachting begin 2024 het definitieve besluit over waar windmolens komen. In de periode tot 2024 zijn verschillende momenten waarop het geven van een formele reactie of het maken van bezwaar mogelijk is.

Meer informatie over de onderzoeken, een kaart met de locaties, het proces en de planning vindt u op www.ede-natuurlijk.nl/energiecluster. U kunt zich hier ook inschrijven voor de nieuwsbrief van de gemeente Ede.

College Veenendaal wil geen Edese windmolens bij de gemeentegrens
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Onderwerp